چالش تحمل گرما زیر آفتاب کویر | فارسی فرندز

سری بعد زمستون شد چالش تحمل سرما. حالا طرفدار یخی یا آتش؟

توسط شوتی سوار در 18 تیر 1401