هی آقای جذاب
این اهنگ به چویا و هانما هم خیلی میاد کپی ممنوع با لایک و کامنت و فالو ادمین رو خوشحال کن.... :)