حیات وحش، شکست و پیروزی در شکار - پلنگ بد شانس در مقابل غزال ها