درخواستی لحظه مرگ ها |سرقت پول ،خانه کاغذی|
کپی مپی نداریمممم

مرگ نایروبی و توکیو روی من تاسیر بدی گذاشته

توسط Bardia XYC در 29 شهریور 1402

واقا خیلیی لحظه مرگ توکیو ناراحت کننده بودد

توسط GAMER.AMER در 25 شهریور 1402

مرگ توکیو دردناکترین بود یعنی وقتی یادم میاد

توسط u_14496115 در 12 تیر 1402